Jdi na obsah Jdi na menu

Katastry obcí včelařského spolku Hluboká se rozkládají v oblasti     „Přírodního parku Údolí Krounky a Novohradky“.

Nadmořská výška tohoto přírodního parku kolísá mezi 320 a 450 metry nad mořem. Při toulkách podél toku Novohradky můžeme najít pískovec a opuku. Ty tvoří podloží v okolí této říčky. Pokud se vydáte podél toku Krounky, nelze přehlédnout krásné žulové kameny. Za pěkného slunného počasí můžete v těchto říčkách vidět u hladiny hejna vyhřívajících se pstruhů.

Asi nejkrásnější a nejdivočejší částí parku je Šilinkův lom. Jedná se o kaňon olemovaný pískovcovými skalami. Atmosféru dokreslují tajemné otvory ústící do jeskyň, skalní brána nebo bohužel již vyschlé vodopádové stupně. Právě tato rokle je místem, kde můžeme objevit i chráněné mloky. Šilinkův lom je turisticky trošku náročnější, ale o to krásnější a určitě stojí za to jej navštívit.

Z lesních porostů převládají smíšené lesy. Tento park byl vyhlášen především díky několika lokalitám s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Jedná se zejména o drobné potůčky, vodní plochy, podmáčené louky, mokřady, prosluněné stráně a bukohabrové porosty. 

Pokud budete mít štěstí, můžete zde narazit například na lilii zlatohlavou, prstnatec májový, rosnatku okrouhlolistou, mloka skvrnitého, čolka velkého, ledňáčka říčního, čápa černého a další chráněné druhy.

  Obrazek
 Obrazek