Jdi na obsah Jdi na menu

Med

Med je hodnotná potravina přírodního charakteru, která je vytvořena společenstvím včel ze sesbíraných sladkých šťáv rostlin – nektaru nebo medovice. Nasbíraný polotovar včely přetvářejí, kombinují a obohacují svými specifickými látkami, ukládají a nechávají zrát v plástech. Různé druhy  květových a medovicových medů jsou prakticky stejně hodnotné. Liší se barvou, chutí, vůní, …, ale je to vždy MED. Med prospívá dětem, sportovcům, dospělým i starým lidem – nemocným i zdravým. Prevence je lepší než léčení. Med zvyšuje přirozenou odolnost organizmu. Příznivě ovlivňuje krevní oběh, vyživuje srdce, obsahuje látky tvořící kosti. Pylová zrna v květových a smíšených medech jsou zdrojem vitaminů. Med koupený přímo u dobrých včelařů, které osobně znáte, kterým důvěřujete a na jejichž poctivost se můžete spolehnout, je zárukou jeho vysoké kvality! Dobrý včelař má zdravé včely, med správně ošetřuje, skladuje a dodržuje zásady hygieny. Většina medů po určitém čase ztuhne. Necukernatí, nýbrž zkrystalizuje. Toto není na závadu, naopak značí to, že med není znehodnocen nadměrným nebo opakovaným zahříváním. Tuhnutí je přirozená vlastnost téměř všech kvalitních medů. Výjimku tvoří např. medy akátové a vřesové. Medy květové tuhnou o poznání dříve než medovicové. Abychom při nabírání ztuhlého medu nezlomili lžíci, včelaři vyrobí med zvaný pastový, krémový, nebo-li pastovaný. V počátcích krystalizace s medem (za studena) mícháme. Nejlépe bez použití dalších předmětů, t.j. otáčením položených konví. Tímto získáme trvale vláčný produkt, který je jemný, neškrábe v krku, dobře se maže na chleba a z tohoto neteče na stůl a na prsty.

Med – přírodní čistý produkt včely medonosné, který byl kdysi výsadou králů.

 

Svazová norma ČESKÝ MED


Norma jakosti č. ČSV 1/1999

 

Úvod

Med produkovaný v českých zemích v souladu se základními pravidly ošetřování včelstev a zpracování medu dosahuje významně lepší kvality než udává § 10 vyhlášky č. 76/2003 Sb., oddíl 2 Med, kterou se stanovují požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony podle § 18 písm. a), d), j), k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, popřípadě Evropský kodex jakosti pro med. Aby bylo možno zhodnotit kvalitu medu produkovaného na území České republiky, vydává Český svaz včelařů pro své členy tuto normu jakosti ČESKÝ MED pro spotřebitelské balení.

 

I. VŠEOBECNĚ

Med se člení a označuje:

dle § 8 a 9 vyhlášky č. 76/2003 Sb., kterou se stanovují požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové výrobky.

Pro med filtrovaný a med pekařský (průmyslový) označení ČESKÝ MED podle této normy jakosti nelze zásadně použít.

Způsob výroby:

produkce ze včelstev na území České republiky při uplatňování základních pravidel při ošetřování včelstev, správné výrobní a hygienické praxe pro med.

Pokyny pro získávání a zpracování:

Pro získávání a zpracování medu vyšší kvality, odpovídajícímu fyzikálními a chemickými požadavky této normě, je nutno dodržovat tyto zásady:

 • do medu se nesmí při prvním vytáčení v sezoně dostat v nadměrném množství zimní zpracované cukerné zásoby, popřípadě v průběhu celé sezony zbytky z podněcování včelstev cukrem v bezsnůškovém období;
 • medné plásty se odebírají pouze s vyzrálým medem s obsahem vody pod 19 procent, tj. plásty u květových medů alespoň z jedné třetiny zavíčkované, u kterých při prudkém trhnutí nestříká sladina z nezavíčkované části;
 • při zpracování - ztekucování medu neohřívat med na teplotu vyšší než 50 0C ne déle než 24 hodin;
 • obsah sacharózy u akátového medu se měří nejdříve po dvou měsících skladování při teplotě 18 - 22 0C.

 

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

Požadavky na surovinu:

Pro kvalitu medu platí § 10 vyhlášky č. 76/2003 Sb., oddíl 2 Med. Proti hodnotám v tabulce 2 přílohy č. 3 této vyhlášky se zpřísňují tyto fyzikální a chemické požadavky:

 • obsah vody v procentech nejvýše 18 u všech druhů medu ve spotřebitelském balení;
 • hydroxymethylfurfural v mg/kg nejvýše 20 u všech druhů medu;
 • obsah sacharózy nejvýše 5 procent u všech druhů medu.

Doplňující kritéria:

 • med má geografický původ na území České republiky a je bez jakékoli příměsijiného medu;
 • medovicový med lze označit jako ČESKÝ MED, pokud vykazuje kladnou polarizaci před i po inverzi. (vysoká enzymová aktivita a kladná polarizace při polarimetrické analýze, která je dokáže odlišit od medů s uměle zvýšenou vodivostí.)

 

III. ZKOUŠENÍ

Fyzikální a chemické požadavky se hodnotí dle metod "Harmonised methods of the European Honey Commision, 2002" ["Harmonizované metody zkoušení medu Evropské komise pro med, 2002"], obdobně jako požadavky na med ve smyslu vyhlášky č. 76/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

IV. BALENÍ, SKLADOVÁNÍ, DOBA POUŽITELNOSTI

Stejně jako pro med dle vyhlášky č. 76/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 • Na etiketě obalu se uvede před název MED doplněk "ČESKÝ" a k odkazu kvality "Odpovídá vyhlášce č. 76/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů" se doplní text "a SN ČSV 1/1999 - ČESKÝ MED".
 • Dodržení ustavení této svazové normy lze využít i pro označení MORAVSKÝ MED a SLEZSKÝ MED. Na etiketě obalu se uvede před název MED doplněk "MORAVSKÝ" nebo "SLEZSKÝ" a k odkazu kvality "odpovídá vyhlášce č. 76/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů" se doplní text "a SN ČSV 1/1999 - ČESKÝ MED".
 • Označení ČESKÝ MED, MORAVSKÝ MED a SLEZSKÝ MED nelze použít pro med filtrovaný [§ 7 písm. j) vyhlášky č. 76/2003 Sb.] a pro med pekařský (průmyslový) [§ 7 písm. k) vyhlášky č. 76/2003 Sb.].
 • Med dle této svazové normy se doporučuje plnit do sklenic "Faceta s uzávěrem Twist of".
 • Užití ochranných známek a označení původu s textem ČESKÝ MED, MORAVSKÝ MED, SLEZSKÝ MED nebo jeho cizojazyčným ekvivalentem, které jsou průmyslovým vlastnictvím Českého svazu včelařů, se řídí směrnicí ČSV č. 2/2003 o průmyslovém vlastnictví.

 

V. DODATEK

Vypracování normy

Komise Českého svazu včelařů pro Český med:

Dr. Ing. František Kamler, MVDr. Miloslav Peroutka, CSc., RNDr. Václav Švamberk, Ing. Libor Dupal, Ladislav Špaček.

Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., Dol:

Ing. Dalibor Titěra, CSc., Ing. Luboš Boháček.